preskoči na sadržaj
 

MREŽE RAČUNALA

10. siječnja 2023.

Alenka Šimić

Mreže računala je sustav dva ili više računala koja su međusobno povezana radi brze i jednostavne razdiobe podataka i dijeljenja određenih resursa a koji mogu biti-programi, podaci i sl. (npr. uporaba pisača i sl.)

U posljednjih 25-30 godina imamo suvremene računalne mreže koje povezane sačinjavaju informacijsku infrastrukturu.

Ukoliko računala razmjenjuju informacije kažemo da su međusobno povezana.

Mreže računala se grupiraju prema više kriterija od koji je jedan geografsko područje. Tako mreže mogu biti PAN, LAN, MAN I WAN.

PAN (Personal Area Network) je osobna mreža u kojoj se razmjenjuju informacije.

LAN (Local Area Network) je lokalna mreža u jednoj prostoriji ili stanu

MAN (Metropolitan Area Network) je mreža gdje se razmjenjuju informacije u jednom gradu

WAN (Wide Area Network) je mreža računala koja je širom rasprostranjena- Internet.

Programi su okosnica razmjene informacija među korisnicima.

Klijent-računala su zadužena za upite prema poslužiteljskim  računalima a također možemo imati i ravnopravna računala u mreži. Jako su važni i sami programi koji se nazivaju tzv. protokoli a oni omogućuju zakonitosti komunikacije između računala. Oni se nazivaju i komunikacijski protokoli upravo radi njihove uloge u mreži.

Tijekom komunikacije u mreži poznajemo i tzv. pakete podataka koji grupiranjem informacija na brži i točniji način omogućuju funkcioniranje mreže. Svaki od paketa ima prvi dio a koji sadrži informacije koje se trebaju prenijeti a drugi dio ima važne podatke koji ispunjavaju zadaću prenošenja prema drugom računalu koje treba primiti informacije.

TCP/IP je protokol razmjene informacija na internetu.

Ako pogledamo sastavnice računalne mreže onda uočavamo fizičke dijelove računala koji upravljaju osnovnim jedinicama zapisivanja i prijenosa informacija u računalu, a koje je važno transformirati u signale. Sljedeće su mediji za prijenos signala kojima putuju do odredišta. To mogu biti žice od bakra, kabeli (koaksijalni), svjetlovodi, infracrveni valovi i sl. mogu biti bakrene žice, svjetlosni kabeli, infracrveni valovi i sl.

WLAN su tzv. bežične mreže računala koja za prijenos ne trebaju žičane puteve nego se koriste radiovalovima.