2020-11-20 09:53:39

POZIV NA TESTIRANJE ZA UČITELJA/CU LIKOVNE KULTURE

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za učiteljia/cu likovne kulture da pristupe testiranju (psiho-test) koji će se održati  dana 26.11.2020. godine ( četvrtak) u 11,30 sati u prostorijama OŠ kneza Branimira 218. Donji Muć. Na testiranje se pozivaju:
Antonija Šarić,Marija Anterić, Miro Šimunović,Dijana Džafo, Marko Grgat i Ivna Nadračić. Intervju će se održati  istog dana u 12,30 sati.
Kandidati su obvezni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu.

 


Osnovna škola kneza Branimira Donji Muć