2020-08-28 21:52:23

Preporuka vezana uz izrazito osjetljive osobe

Poštovani!
Pročitajte i na vrijeme pribavite potvrdu svog liječnika, a školu 
obavijestite.
S poštovanjem,ravnateljica Lidija Zekan

----- Proslijeđena poruka od odgojiobrazovanje 
<odgojiobrazovanje@mzo.hr> -----
  Datum: Fri, 28 Aug 2020 07:32:31 +0000
  Šalje: odgojiobrazovanje <odgojiobrazovanje@mzo.hr>
Naslov: FW: PRIJEDLOG OBAVIJESTI


OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
n/p ravnatelja/ravnateljica

-          svima –

PREPORUKA  VEZANO UZ IZRAZITO VULNERABILNE (OSJETLJIVE) OSOBE

Poštovani ravnatelji, poštovane ravnateljice,
u skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 
vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u 
školskoj godini 2020./2021.(dostupno na poveznici: 
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf.),
„za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i dijete/učenik) ili 
osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, potrebno 
je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu 
epidemiološku situaciju.
Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o 
eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. 
(pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod izostanaka 
duljih od mjesec dana liječnik školske medicine).
U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati 
bliski kontakt, nositi masku kada je primjereno i provoditi druge 
preventivne mjere. Popis izrazito vulnerabilnih skupina bolesti i 
zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u školi sukladan je 
pravilima liječničke struke.“
U skladu s navedenim, preporučujemo vam da zaposlenike koji  su   
izrazito vulnerabilne (osjetljive) osobe i za koje je  s obzirom na 
aktualnu epidemiološku situaciju potrebna odluka  liječnika primarne 
zdravstvene vezano uz mogućnost  boravka i rada u školskoj ustanovi,
što prije obavijestite o potrebi pribavljanja navedene odluke kako bi 
mogli planirati rad u ustanovi u slučaju nemogućnosti njihova rada u 
ustanovi.

S poštovanjem,
             Ministarstvo znanosti i obrazovanja.


Osnovna škola kneza Branimira Donji Muć