2020-01-20 12:57:54

Obavijest o izboru turističke agencije za učeničku ekskurziju

Na roditeljskom sastanku održanoom dana 15.01.2020. godine izabrana je turistička agencija Kvarner Expres International d.o.o. koja će u lipnju realizirati školsku ekskurziju 7. i 8. razreda.


Osnovna škola kneza Branimira Donji Muć