2019-05-24 14:36:57

Završna priredba "Hrvatske kulturne baštine"

Završna svečanost 24. likovno-literarnog natječaja " Hrvatska kulturna baština" se održala 24.05.2019. godine u 11,00 sati uz prigodni program u Domu Muć. Izložba likovnih radova i domjenak su se održali u dvorani škole.

 


 


Osnovna škola kneza Branimira Donji Muć